Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Delegacja Senatu z wizytą w Kazachstanie

Delegacja Senatu z wizytą w Kazachstanie

O współpracy gospodarczej i politycznej, o wymianie młodzieży, a także o repatriacji Polaków z Azji Środkowej i Syberii rozmawiał marszałek Senatu Stanisław Karczewski 5 maja 2016 r. w Astanie z kazachskimi politykami.

 

Delegacja Senatu z wizytą w Kazachstanie

Marszałek tego dnia spotkał się z prezydentem Nursułtanem Nazarbajewem, przewodniczącym Senatu Kasymą-Żomartem Tokajewem, przewodniczącym Izby Reprezentantów – Mażylisu Baktykożanem Izmuchambetowem, zastępcą przewodniczącego Zgromadzenia Narodu Kazachstanu Eraly Tugżanowem.

Polska delegacja gości w tym kraju na zaproszenie przewodniczącego kazachskiego Senatu. I od  spotkania z przewodniczącym Senatu Kasymą-Żomartem Tokajewem rozpoczęła się  wizyta marszałka i polskiej delegacji.

Politycy rozmawiali o współpracy międzyparlamentarnej i roli, jaką ona odgrywa w podtrzymywaniu dialogu politycznego. Mówili o rozwoju współpracy gospodarczej, wymianie handlowej, a także o potrzebie rozwoju kontaktów między regionami obu krajów. S. Karczewski podkreślił, że Polska traktuje Kazachstan jako partnera strategicznego w Azji Centralnej. 

Delegacja Senatu z wizytą w Kazachstanie

Marszałek podziękował władzom Kazachstanu za życzliwą politykę wobec naszej mniejszości, która pozwala na podtrzymywanie więzi Polonii z krajem ojczystym, pozwala na kultywowanie tradycji, obyczajów i nauki języka polskiego. Zaznaczył, że winniśmy wdzięczność  Kazachom  za to, że pomagali Polakom przetrwać na zesłaniu. Przewodniczący Tokajew podkrślił, że Polacy w Kazachstanie nie są mniejszością tylko częścią narodu.

Pierwszego dnia wizyty, marszałek rozmawiał z prezydentem Nursułtanem Nazarbajewem i  przewodniczącym Izby Reprezentantów – Mażylisu Baktykożanem Izmuchambetowem. Po spotkaniach marszałek Karczewski powiedział dziennikarzom, że rozmowy dotyczyły współpracy politycznej, gospodarczej, naukowej, wymiany młodzieży między obu krajami.

Mówiono także o EXPO 2017, która to wystawa odbędzie się w Kazachstanie i o planowanej wizycie prezydenta tego kraju w Polsce. S. Karczewski podkreślił, że we wszystkich rozmowach poruszał kwestię repatriacji Polaków. Powiedział, że strona kazachska ze zrozumieniem odnosi się do repatriacji, bo sami także prowadzą repatriację Kazachów  z Mongolii i Chin.

Późnym popołudniem odbyło się spotkanie z zastępcą przewodniczącego Zgromadzenia Narodu Kazachstanu Eraly Tugżanowem. To Zgromadzenie powstało z inicjatywy prezydenta Kazachstanu, jako organ konstytucyjny mający za zadanie reprezentację narodowości.

Polska delegacja gościła też u metropolity Archidiecezji Świętej Marii w Astanie, przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich  Kazachstanu abp. Tomasza Pety. W trakcie spotkania mówiono o roli, jaką odgrywa Kościół wśród Polonii. Marszałek dziękował arcybiskupowi za pielęgnowanie wiary, tradycji i języka wśród Polaków w Kazachstanie.

Poinformował o pracach nad ustawą o repatriacji. „Chcmy, by ci, którzy zechcą - wrócili do kraju, a ci, którzy zostaną mieli  łączność ze swoją ojczyzną i stanowili pomost między Polską a Kazachstanem” – powiedział S. Karczewski. Arcybiskup powiedział, że zależy mu na tym, by dwa narody Polski i Kazachski zbliżyły się. „Powinny być blisko siebie i dać swoją duchowość światu” – dodał.

Marszałek wraz z senatorami będzie przebywał w Kazachstanie trzy dni. Poza rozmowami w stolicy Kazachstanu polska delegacja uda się do Tarazu,  Merke, Ługowoje, Oziernoje, Jasnej Polany. W tych miejscowościach  będzie się spotykać  z Polonią. Odwiedzi polskie cmentarze wojskowe w Merke i Ługowoje, na których spoczywają prochy żołnierzy Armii gen. Andersa. To żołnierze, którym udało sie dotrzeć do Armii Andersa, ale na skutek wycieńczenia i chorób pozostali na zawsze w kazachskiej ziemi.

W skład polskiej delegacji wchodzą senatorowie: Janina Sagatowska, Anna Maria Anders, Stanisaw Gogacz, Andrzej Pająk, Ryszard Majer, Waldemar Sługocki, posłanka Barbara Bartuś oraz przedstawiciele ministerstwa spraw wewnętrznych, ministerstwa rozwoju, ministerstwa spraw zagranicznych.

Marszałek Karczewski przed wizytą powiedział, że  „Senat jest opiekunem Polonii i Polaków poza granicami, dlatego szczególne znaczenie mają stosunki z krajami, w których mieszkają nasi rodacy”.  W Kazachstanie szacuje się, że żyje ok 40 tys. osób polskiego pochodzenia. Marszałek zaznaczył, że będzierozmawiał z Polakami o nowych ustawach i projektach ustaw, które dadzą im nowe możliwości powrotu do kraju – ustawa o Karcie Polaka, projekt ustawy o reptriacji.

„Chcę zobaczyć, w jakich warunkach żyją moi rodacy w Kazachstanie,  jakie mają problemy i jakie oczekiwania wobec Polski”- powiedział marszałek Karczewski. Dodał, że chce się przekonać jak bardzo Polacy zostali dotknięci przez ostatnią powódź w tym kraju i co można dla nich zrobić.

Polska społeczność w Kazachstanie liczy oficjalnie ok. 34 tys. osób i zajmuje 15 miejsce pod względem liczebności wśród ponad 130 narodowości zamieszkujących terytorium Kazachstanu. Mieszka głównie w centrum  i  na północy Kazachstanu. Mniejszość polska ma zagwarantowane prawa do zachowania i kultywowania tradycji, języka i kultury. Polacy w Kazachstanie to potomkowie osób deportowanych jako obywatele ZSRR z Podola i Ukrainy do Kazachstanu.

Nieliczną grupę stanowią potomkowie polskich zesłańców z XIX wieku, a tylko niektórzy posiadali obywatelstwo II Rzeczypospolitej. Polacy głównie mieszkają dziś na wsi.  Stanowią też najliczniejszą grupę wśród wyznawców chrześcijaństwa w Kazachstanie. W tym kraju działa szereg organizacji polonijnych. Są to Związek Polaków Kazachstanu, Stowarzyszenie Polaków „Polonia” w Astanie, Stowarzyszenie Społeczne „Jedność Polska” oraz Młodzieżowe Centrum Kultury w Kokszetau. Organizacje te otrzymują pieniądze na działalność z budżetu Zgromadzenia Narodu Kazachstanu.

Przedstawiciele polskiej mniejszości piastują stanowiska we władzach różnych szczebli. Prezesi 8 organizacji obwodowych ZPK są członkami Zgromadzenia Narodu Kazachstanu. Obecnie języka polskiego uczy się w Kazachstanie ok. 1500 osób. Nauczanie to odbywa się w 33 punktach tj. W 21 szkołach, 7 w organizacjach polonijnych, 4 w parafiach rzymsko-katolickich i 2 w szkółkach sobotnio-niedzielnych

senat.gov.pl


Komentarze

Podobne informacje

Prezydent odznaczył zasłużonych w działalności polonijnej w Meksyku

Prezydent odznaczył zasłużonych w działalności polonijnej w Meksyku

2017-04-24 08:35:03

Z dumą możemy mówić, że Polacy współtworzyli przez lata kulturę Meksyku i tworzą ją do dzisiaj - powiedział w niedzielę (lokalnego czasu) prezydent Andrzej Duda w Ambasadzie RP w Mieście Meksyk, gdzie odznaczył zasłużonych za działalność polonijną.


W tym tygodniu prezydenccy ministrowie z wizytą w USA

W tym tygodniu prezydenccy ministrowie z wizytą w USA

2017-04-24 08:30:54

Szef Gabinetu Prezydenta Krzysztof Szczerski oraz Szef BBN Paweł Soloch w tym tygodniu udają się do USA; w Waszyngtonie spotkają się z przedstawicielami amerykańskiej administracji. Wśród tematów rozmów ma być kwestia ewentualnego spotkania prezydentów Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa.


Premier O Europie i współpracy regionalnej Beata Szydło z przewodniczącym węgierskiego parlamentu

Premier O Europie i współpracy regionalnej Beata Szydło z przewodniczącym węgierskiego parlamentu

2017-04-22 18:04:27

Premier Beata Szydło spotkała się z László Kövérem, przewodniczącym węgierskiego Zgromadzenia Narodowego. Tematem rozmów były relacje polsko-węgierskie, współpraca regionalna oraz kwestie europejskie.


Waszyngton: Minister Witold Waszczykowski rozmawiał z czołowymi waszyngtońskimi think-tankami

Waszyngton: Minister Witold Waszczykowski rozmawiał z czołowymi waszyngtońskimi think-tankami

2017-04-21 11:15:10

– Chcemy rozwijać współpracę ze Stanami Zjednoczonymi: zarówno dwustronną, jak i w formacie regionalnym. W obliczu wzrastających zagrożeń znaczenie współpracy sojuszniczej w ramach NATO staje się tym istotniejsze – mówił minister Waszczykowski podczas czwartkowego spotkania z przedstawicielami czołowych waszyngtońskich think-tanków.


Spotkania minister Elżbiety Rafalskiej w MRPiPS z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Królestwie Hiszpanii  oraz z Ambasadorem Gruzji w Polsce

Spotkania minister Elżbiety Rafalskiej w MRPiPS z Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Królestwie Hiszpanii oraz z Ambasadorem Gruzji w Polsce

2017-04-20 22:23:56

Minister Elżbieta Rafalska spotkała się w srodę z Marzenną Adamczyk, Ambasadorem Nadzwyczajnym i Pełnomocnym RP w Królestwie Hiszpanii i Księstwie Andory oraz Nikolozem, Nikolozishvilim, Ambasadorem Gruzji w Polsce.


MSZ w sprawie referendum w Turcji

MSZ w sprawie referendum w Turcji

2017-04-19 11:29:34

Polska przyjmuje do wiadomości wyniki referendum w Turcji 16 kwietnia 2017 r. i czeka na ich oficjalne potwierdzenie.Turcja pozostaje dla nas strategicznym partnerem w NATO i w szeroko pojętej strukturze bezpieczeństwa. Liczymy na dalszy rozwój tradycyjnie dobrych stosunków dwustronnych oraz rozwój relacji z Unią Europejską.


Diana Aleksandrowicz dała znak życia. Łowcy cieni Krzysztofa Rutkowskiego wyruszają do Wielkiej Brytanii by razem z policją  postawić ją przed wymiarem sprawiedliwości za kradzież pieniędzy rodzicom!

Diana Aleksandrowicz dała znak życia. Łowcy cieni Krzysztofa Rutkowskiego wyruszają do Wielkiej Brytanii by razem z policją postawić ją przed wymiarem sprawiedliwości za kradzież pieniędzy rodzicom!

2017-04-17 15:01:05

Po artykule opublikowanym na Patrito24.net Diana zadzwoniła i poinformowała rodziców, że żyje. Ale wciąż tkwi w popełnionym przestępstwie kradzieży pieniędzy a wraz z nią osoby, które jej pomagają.


[VIDEO] Man is looking for his brother, 26 year old Artur Jarmoszko. Icelandic police says he drowned in a bay without water. Electronic readings suggest possible crime. Family asks Krzysztof Rutkowski for help

[VIDEO] Man is looking for his brother, 26 year old Artur Jarmoszko. Icelandic police says he drowned in a bay without water. Electronic readings suggest possible crime. Family asks Krzysztof Rutkowski for help

2017-04-13 13:14:55

- The police didn't locate my brothers phone in the last minutes before it turned off. I don't know why they closed the investigation when the main witness, his roommate, is lying? - asks Robert Jarmoszko who can't get any support from Icelandic Police or Embassy of Poland in Iceland.


Szef dyplomacji Estonii Sven Mikser na konsultacjach w Warszawie

Szef dyplomacji Estonii Sven Mikser na konsultacjach w Warszawie

2017-04-13 08:35:34

– Relacje polsko-estońskie są bardzo efektywne - prowadzimy intensywny dialog polityczny i ekspercki w wielu obszarach, współpracujemy jako partnerzy w NATO i UE. Oba nasze kraje znajdują się w elitarnym gronie państw, które przeznaczają 2 procent PKB na obronność. Doskonale rozumiemy doświadczenia historyczne i wyzwania, przed jakimi dziś stoi nasz region – ocenił minister Witold Waszczykowski podczas spotkania z szefem dyplomacji Estonii Svenem Mikserem.


Wizyta szefa MON w Kosowie

Wizyta szefa MON w Kosowie

2017-04-12 11:52:35

– Jestem tu dziś po to między innymi, żeby powiedzieć Wam, jak bardzo wysoko, nie tylko rząd, ale wszyscy Polacy cenią wasz wysiłek i dziękują za to poświęcenie – powiedział minister obrony narodowej Antoni Macierewicz podczas spotkania z polskimi żołnierzami pełniącymi misję w Kosowie.