Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Delegacja Senatu z wizytą w Kazachstanie

Delegacja Senatu z wizytą w Kazachstanie

O współpracy gospodarczej i politycznej, o wymianie młodzieży, a także o repatriacji Polaków z Azji Środkowej i Syberii rozmawiał marszałek Senatu Stanisław Karczewski 5 maja 2016 r. w Astanie z kazachskimi politykami.

 

Delegacja Senatu z wizytą w Kazachstanie

Marszałek tego dnia spotkał się z prezydentem Nursułtanem Nazarbajewem, przewodniczącym Senatu Kasymą-Żomartem Tokajewem, przewodniczącym Izby Reprezentantów – Mażylisu Baktykożanem Izmuchambetowem, zastępcą przewodniczącego Zgromadzenia Narodu Kazachstanu Eraly Tugżanowem.

Polska delegacja gości w tym kraju na zaproszenie przewodniczącego kazachskiego Senatu. I od  spotkania z przewodniczącym Senatu Kasymą-Żomartem Tokajewem rozpoczęła się  wizyta marszałka i polskiej delegacji.

Politycy rozmawiali o współpracy międzyparlamentarnej i roli, jaką ona odgrywa w podtrzymywaniu dialogu politycznego. Mówili o rozwoju współpracy gospodarczej, wymianie handlowej, a także o potrzebie rozwoju kontaktów między regionami obu krajów. S. Karczewski podkreślił, że Polska traktuje Kazachstan jako partnera strategicznego w Azji Centralnej. 

Delegacja Senatu z wizytą w Kazachstanie

Marszałek podziękował władzom Kazachstanu za życzliwą politykę wobec naszej mniejszości, która pozwala na podtrzymywanie więzi Polonii z krajem ojczystym, pozwala na kultywowanie tradycji, obyczajów i nauki języka polskiego. Zaznaczył, że winniśmy wdzięczność  Kazachom  za to, że pomagali Polakom przetrwać na zesłaniu. Przewodniczący Tokajew podkrślił, że Polacy w Kazachstanie nie są mniejszością tylko częścią narodu.

Pierwszego dnia wizyty, marszałek rozmawiał z prezydentem Nursułtanem Nazarbajewem i  przewodniczącym Izby Reprezentantów – Mażylisu Baktykożanem Izmuchambetowem. Po spotkaniach marszałek Karczewski powiedział dziennikarzom, że rozmowy dotyczyły współpracy politycznej, gospodarczej, naukowej, wymiany młodzieży między obu krajami.

Mówiono także o EXPO 2017, która to wystawa odbędzie się w Kazachstanie i o planowanej wizycie prezydenta tego kraju w Polsce. S. Karczewski podkreślił, że we wszystkich rozmowach poruszał kwestię repatriacji Polaków. Powiedział, że strona kazachska ze zrozumieniem odnosi się do repatriacji, bo sami także prowadzą repatriację Kazachów  z Mongolii i Chin.

Późnym popołudniem odbyło się spotkanie z zastępcą przewodniczącego Zgromadzenia Narodu Kazachstanu Eraly Tugżanowem. To Zgromadzenie powstało z inicjatywy prezydenta Kazachstanu, jako organ konstytucyjny mający za zadanie reprezentację narodowości.

Polska delegacja gościła też u metropolity Archidiecezji Świętej Marii w Astanie, przewodniczącego Konferencji Biskupów Katolickich  Kazachstanu abp. Tomasza Pety. W trakcie spotkania mówiono o roli, jaką odgrywa Kościół wśród Polonii. Marszałek dziękował arcybiskupowi za pielęgnowanie wiary, tradycji i języka wśród Polaków w Kazachstanie.

Poinformował o pracach nad ustawą o repatriacji. „Chcmy, by ci, którzy zechcą - wrócili do kraju, a ci, którzy zostaną mieli  łączność ze swoją ojczyzną i stanowili pomost między Polską a Kazachstanem” – powiedział S. Karczewski. Arcybiskup powiedział, że zależy mu na tym, by dwa narody Polski i Kazachski zbliżyły się. „Powinny być blisko siebie i dać swoją duchowość światu” – dodał.

Marszałek wraz z senatorami będzie przebywał w Kazachstanie trzy dni. Poza rozmowami w stolicy Kazachstanu polska delegacja uda się do Tarazu,  Merke, Ługowoje, Oziernoje, Jasnej Polany. W tych miejscowościach  będzie się spotykać  z Polonią. Odwiedzi polskie cmentarze wojskowe w Merke i Ługowoje, na których spoczywają prochy żołnierzy Armii gen. Andersa. To żołnierze, którym udało sie dotrzeć do Armii Andersa, ale na skutek wycieńczenia i chorób pozostali na zawsze w kazachskiej ziemi.

W skład polskiej delegacji wchodzą senatorowie: Janina Sagatowska, Anna Maria Anders, Stanisaw Gogacz, Andrzej Pająk, Ryszard Majer, Waldemar Sługocki, posłanka Barbara Bartuś oraz przedstawiciele ministerstwa spraw wewnętrznych, ministerstwa rozwoju, ministerstwa spraw zagranicznych.

Marszałek Karczewski przed wizytą powiedział, że  „Senat jest opiekunem Polonii i Polaków poza granicami, dlatego szczególne znaczenie mają stosunki z krajami, w których mieszkają nasi rodacy”.  W Kazachstanie szacuje się, że żyje ok 40 tys. osób polskiego pochodzenia. Marszałek zaznaczył, że będzierozmawiał z Polakami o nowych ustawach i projektach ustaw, które dadzą im nowe możliwości powrotu do kraju – ustawa o Karcie Polaka, projekt ustawy o reptriacji.

„Chcę zobaczyć, w jakich warunkach żyją moi rodacy w Kazachstanie,  jakie mają problemy i jakie oczekiwania wobec Polski”- powiedział marszałek Karczewski. Dodał, że chce się przekonać jak bardzo Polacy zostali dotknięci przez ostatnią powódź w tym kraju i co można dla nich zrobić.

Polska społeczność w Kazachstanie liczy oficjalnie ok. 34 tys. osób i zajmuje 15 miejsce pod względem liczebności wśród ponad 130 narodowości zamieszkujących terytorium Kazachstanu. Mieszka głównie w centrum  i  na północy Kazachstanu. Mniejszość polska ma zagwarantowane prawa do zachowania i kultywowania tradycji, języka i kultury. Polacy w Kazachstanie to potomkowie osób deportowanych jako obywatele ZSRR z Podola i Ukrainy do Kazachstanu.

Nieliczną grupę stanowią potomkowie polskich zesłańców z XIX wieku, a tylko niektórzy posiadali obywatelstwo II Rzeczypospolitej. Polacy głównie mieszkają dziś na wsi.  Stanowią też najliczniejszą grupę wśród wyznawców chrześcijaństwa w Kazachstanie. W tym kraju działa szereg organizacji polonijnych. Są to Związek Polaków Kazachstanu, Stowarzyszenie Polaków „Polonia” w Astanie, Stowarzyszenie Społeczne „Jedność Polska” oraz Młodzieżowe Centrum Kultury w Kokszetau. Organizacje te otrzymują pieniądze na działalność z budżetu Zgromadzenia Narodu Kazachstanu.

Przedstawiciele polskiej mniejszości piastują stanowiska we władzach różnych szczebli. Prezesi 8 organizacji obwodowych ZPK są członkami Zgromadzenia Narodu Kazachstanu. Obecnie języka polskiego uczy się w Kazachstanie ok. 1500 osób. Nauczanie to odbywa się w 33 punktach tj. W 21 szkołach, 7 w organizacjach polonijnych, 4 w parafiach rzymsko-katolickich i 2 w szkółkach sobotnio-niedzielnych

senat.gov.pl


Komentarze

Podobne informacje

Wspólna wizyta ministrów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii w Kijowie na Ukrainie

Wspólna wizyta ministrów spraw zagranicznych Polski i Wielkiej Brytanii w Kijowie na Ukrainie

2017-03-01 10:29:26

Ministrowie Witold Waszczykowski i Boris Johnson odwiedzą w dziś, 1 marca,  Kijów. To pierwsza wspólna wizyta ministrów w tym formacie. Celem pobytu szefów dyplomacji Polski i Wielkiej Brytanii na Ukrainie jest zademonstrowanie konsekwentnego poparcia dla europejskiego kursu, suwerenności oraz integralności terytorialnej Ukrainy, a także zapewnienie jej władz i społeczeństwa o wsparciu Europy.


[VIDEO] Il giudice italiano ha deriso una madre polacca che vole salvare il bambino da suicidio! Patriot24.net ha presentato una denuncia al comportamento odioso del giudice Danieli Ronzani e la sua assistente al presidente del Tribunale di Aurelio Gatto

[VIDEO] Il giudice italiano ha deriso una madre polacca che vole salvare il bambino da suicidio! Patriot24.net ha presentato una denuncia al comportamento odioso del giudice Danieli Ronzani e la sua assistente al presidente del Tribunale di Aurelio Gatto

2017-03-01 00:14:02

- Il giudice dopo la causa  ha mostrato  al suo assistente gesto di   bussare la testa, deridendo cosi la madre polacca Wioleta Wrzosek, quale combatte per salvare la vita,  al suo figlio di  12-anni! tenuto in italia con inganno. Assistente del giudice beffardamente rise. In connessione con il fatto conseguente che entrambi non hanno il diritto morale di portare avanti questa difficile e drammatica per la madre Polacca causa - dice Robert Rewiński, Editor-in-Chef Patriot24.net, che ha immediatamente presentato una denuncia scritta sulla questione al presidente del Tribunale di Treviso Dott. Aurelio Gatto e avizerra i Ministero dei due paesi!


Polscy policjanci uczestniczący w misji w Kosowie wspierają akcje charytatywne

Polscy policjanci uczestniczący w misji w Kosowie wspierają akcje charytatywne

2017-02-23 12:59:06

Żeby pomagać wystarczy pomysł i chęci. Podczas każdego wyjazdu na urlop, grupa policjantów JSPP przewozi transportem do Polski kilogramy nakrętek, które następnie są skupowane przez krajową firmę, a zarobione w ten sposób pieniądze pokrywają koszty rehabilitacji dziewczynki - Kingi Kręcigłowy – dziewczynki z zespołem Downa.


Dyżur konsularny w Göteborgu, 2-3 marca 2017

Dyżur konsularny w Göteborgu, 2-3 marca 2017

2017-02-18 11:11:41

Wydział Konsularny uprzejmie informuje, że w dniach 2-3 marca w Göteborgu odbędzie się dyżur konsularny. Jednocześnie informujemy, że zapisy na dyżur konsularny w celu złożenia wniosków o wydanie paszportu biometrycznego (dla osób powyżej 13 roku życia) zostały z uwagi na wyczerpanie miejsc zakończone.


Minister Witold Waszczykowski w programie: Sygnały dnia w Polskim Radiu

Minister Witold Waszczykowski w programie: Sygnały dnia w Polskim Radiu

2017-02-16 13:29:07

Działania Rosji, relacje Polski z Wielką Brytanią i Niemcami oraz nowe formaty współpracy w ramach Unii Europejskiej i NATO były tematami rozmowy ministra Witolda Waszczykowskiego z redaktorem Piotrem Goćkiem w programie „Sygnały dnia” na antenie radiowej Jedynki.


Czescy policjanci proszą o pomoc w ustaleniu okoliczności śmierci noworodka, którego ciało znaleziono w kontenerze na śmieci

Czescy policjanci proszą o pomoc w ustaleniu okoliczności śmierci noworodka, którego ciało znaleziono w kontenerze na śmieci

2017-02-14 19:23:51

W sobotę 11 lutego 2017 r. około godziny 11.20 oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji w Libercu, za pośrednictwem telefonicznej linii alarmowej 158, został powiadomiony o znalezieniu przez przypadkową osobę, ciała noworodka w kontenerze na śmieci na ulicy Na Bídě w Libercu. Sprawą od początku zajmuje się Wydział Kryminalny i Dochodzeniowo - Śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Libercu. 


Praha: Detektivní kancelář majitele Křyštofa Rutkowského organizuje v 14.02.2017

Praha: Detektivní kancelář majitele Křyštofa Rutkowského organizuje v 14.02.2017

2017-02-13 20:19:58

Detektivní kancelář, majitele Křyštofa Rutkowského organizuje v úterý, 14.2.2017 ve 14:00 hod v Hotelu Hilton v Praze, Pobřežni 1,  I 186 00, Praha 8 I, salonek KARLIN III, tiskovou konferenci, týkající se únosu nezletilé Sofie Sliti narozené 23.1.2008.


O walce z terroryzmem szef polskiej policji i CBŚP w Berlinie

O walce z terroryzmem szef polskiej policji i CBŚP w Berlinie

2017-02-11 11:20:40

Policji insp. Kamil Bracha uczestniczyli w konferencji zorganizowanej przez EUROPOL i Federalną Policję Kryminalną w Niemczech dotyczącą zwalczania terroryzmu. Delegacji towarzyszyła podinsp. Paulina Filipowiak koordynująca współpracę polskiej Policji z Europolem.


Szef MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku

Szef MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku

2017-02-09 12:54:53

Gdy przed rokiem, po raz pierwszy jako minister Spraw Zagranicznych, prezentowałem informację Rządu o zadaniach polskiej polityki zagranicznej, nie brakowało w moim wystąpieniu obaw i pesymistycznych ocen otoczenia międzynarodowego.


List gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do  Jej Królewskiej Mości Elżbiety II Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej  z okazji Szafirowego Jubileuszu 65-lecia panowania

List gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Jej Królewskiej Mości Elżbiety II Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z okazji Szafirowego Jubileuszu 65-lecia panowania

2017-02-08 08:34:45

Przez ostatnie 65 lat Wasza Królewska Mość była uosobieniem najszlachetniejszych cnót. List gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do Jej Królewskiej Mości Elżbiety II Królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z okazji Szafirowego Jubileuszu 65-lecia panowania.