Let's boycott Nobel Peace Prize from Norway because of "Legal Kidnapping" there!
Kosmetyki z mlekiem klaczy

Koszty cukrzycy są coraz wyższe. Najdroższe jest leczenie powikłań

Koszty cukrzycy są coraz wyższe. Najdroższe jest leczenie powikłań

Kilkaset milionów złotych rocznie kosztuje hospitalizacja pacjentów z cukrzycą. Znacznie droższe jest leczenie powikłań, które mogą prowadzić do trwałego kalectwa lub śmierci.

Najpoważniejsze powikłania są efektem niedocukrzeń, częstych zwłaszcza u pacjentów, których leczenie opiera się na insulinie. Suma kosztów bezpośrednio i pośrednio związanych z cukrzycą i jej powikłaniami może sięgać 7 mld zł rocznie.

– Jeżeli mówimy o rozpoznaniach cukrzycy i przypadkach, gdy podstawowym powodem hospitalizacji pacjenta jest cukrzyca, to jest to mniej więcej koszt kilkuset milionów złotych. Ten koszt jest podzielony pomiędzy lecznictwo zamknięte i lecznictwo ambulatoryjne. Natomiast znacznie droższe jest leczenie powikłań – mówi agencji Newseria dr n. med. Przemysław Sielicki, dyrektor ds. medycznych Bródnowskiego Centrum Klinicznego.

Z raportu „Cukrzyca. Ukryta pandemia. Sytuacja w Polsce” wynika, że koszty cukrzycy i jej powikłań sięgają co najmniej 7 mld zł rocznie, z czego połowę tych kosztów generują właśnie powikłania. Późne powikłania cukrzycy pojawiają się głównie u pacjentów, u których leczenie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, czyli wyrównania w zakresie glikemii, masy ciała, gospodarki lipidowej i ciśnienia krwi.

– Głównymi powikłaniami są te związane z hipoglikemią. To jest stan bezpośrednio zagrażający życiu. Dlatego to ci pacjenci najczęściej trafiają na oddział intensywnej terapii lub wzmożonego nadzoru internistycznego. Ich leczenie jest skomplikowane i drogie – mówi Przemysław Sielicki.

Hipoglikemia, czyli niedocukrzenie, to stan, w którym poziom glukozy we krwi spada poniżej 70 mg/dl. Niedocukrzenie u pacjentów diabetologicznych może być wywołane przez przedawkowanie insuliny lub doustnych leków przeciwcukrzycowych, niedożywienie, nadużywanie alkoholu lub znaczny wysiłek fizyczny. Hipoglikemia może prowadzić nawet do śmierci. Nawracające epizody hipoglikemii są charakterystyczne zwłaszcza dla pacjentów leczonych insuliną, dlatego tak istotne jest dobranie odpowiedniej terapii. Warto podkreślić, że jednym z najbezpieczniejszych rozwiązań terapeutycznych jest stosowanie długo działających analogów, które niosą ze sobą mniejsze ryzyko hipoglikemii niż insuliny ludzkie

– Najlepiej unikać tego typu sytuacji, czyli zapobiegać powstawaniu hipoglikemii poprzez działania prewencyjne, diagnostyczne i lecznicze na etapie rozpoznania oraz prawidłowe leczenie choroby – mówi dyrektor Bródnowskiego Centrum Klinicznego.

Specjaliści dzielą koszty opieki medycznej nad cukrzykami na koszty bezpośrednie i pośrednie. Koszty bezpośrednie obejmują m.in. wizyty u lekarzy specjalistów, głównie diabetologów, kardiologów i okulistów, pobyty w szpitalu, badania diagnostyczne, leki refundowane przez NFZ, leczenie szpitalne i ambulatoryjne. Koszty bezpośrednie związane są także z leczeniem powikłań cukrzycy. Koszty pośrednie obejmują utratę produktywności chorych, koszty zwolnień lekarskich, rent, przedwczesnych emerytur, opiekę sprawowaną nad chorymi przez bliskich, przedwczesną śmiertelność. Koszty związane z utratą produkcyjności wynikającą z przedwczesnych zgonów kształtują się na poziomie 360–650 mln złotych.

Podczas gdy koszty leczenia cukrzycy stale rosną, wydatki na walkę z tą chorobą w Polsce maleją. Międzynarodowa Federacja Cukrzycy informuje, że w 2012 roku państwo wydało na leczenie jednej osoby 1145 dolarów, podczas gdy w 2013 roku już tylko 1037 dolarów.

- newseria.pl, fot. Yusmar Yahaya


Komentarze

Podobne informacje

Trening ogólnorozwojowy w longboardingu

Trening ogólnorozwojowy w longboardingu

2017-02-17 13:18:01

Dlaczego trening ogólnorozwojowy w longboardzie jest ważny?


Rząd przyjął projekt ustawy, który wprowadza ratunkowy dostęp do technologii lekowych

Rząd przyjął projekt ustawy, który wprowadza ratunkowy dostęp do technologii lekowych

2017-02-16 16:30:12

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.


Łuszczyca – jak radzić sobie z uporczywym swędzeniem?

Łuszczyca – jak radzić sobie z uporczywym swędzeniem?

2017-02-13 15:42:57

Osoby dotknięte łuszczycą często narzekają, że uczucie świądu jest dla nich jednym z najdotkliwszych objawów choroby – tym  bardziej, że dotyczy całej skóry. Wpływ na taki stan ma wiele czynników. Jeżeli jednak poznamy przyczyny, to dzięki systematycznemu i cierpliwemu działaniu możemy świąd pokonać. Doświadczenie pokazuje, że stosowanie samych specjalistycznych kosmetyków jest niewystarczające i przynosi jedynie krótkotrwałą poprawę.


Zdrowie ucznia. Kto sprawuje opiekę zdrowotną nad dziećmi w wieku szkolnym?

Zdrowie ucznia. Kto sprawuje opiekę zdrowotną nad dziećmi w wieku szkolnym?

2017-02-08 16:05:41

Dzieci i młodzież w Polsce mają zagwarantowaną profilaktyczną opiekę zdrowotną. Polega ona m.in. na systematycznym kontrolowaniu ich rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego. Ważnymi elementami tej opieki są edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Okres nauki to najlepszy czas, w którym dziecko uczy się, jak dbać o swoje zdrowie i zdrowie innych.


[VIDEO]: Spaliny z silników diesla są równie groźne co azbest. Koncerny będą odchodzić od tych napędów i stawiać na hybrydy i wodór

[VIDEO]: Spaliny z silników diesla są równie groźne co azbest. Koncerny będą odchodzić od tych napędów i stawiać na hybrydy i wodór

2017-02-02 17:55:28

To może być zmierzch diesli. Spaliny z takich silników przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza i są uznane przez WHO za substancje rakotwórcze. Dlatego koncerny motoryzacyjne będą raczej stawiać na alternatywne napędy.


Profilaktyka raka szyjki macicy

Profilaktyka raka szyjki macicy

2017-01-28 09:56:58

Dzięki Programowi profilaktyki raka szyjki macicy liczba kobiet, które zgłaszają się na badania cytologiczne wzrosła z 12,7% w 2006 r. do 42,11% w 2015 roku. W Polsce nowotwory złośliwe szyjki macicy powodują 3,8% zgonów nowotworowych u kobiet.


Warszawa: Kolejne mieszkanie treningowe

Warszawa: Kolejne mieszkanie treningowe

2017-01-23 09:01:06

Na warszawskiej Pradze, w budynku komunalnym przy ulicy Jagiellońskiej, od stycznia 2017 r. działa mieszkanie treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Cel pobytu to pomoc w osiąganiu samodzielności.


[VIDEO] Rynek suplementów diety do 2021 roku będzie rósł o 7 proc. rocznie. Obecnie jest wart 3,5 mld zł

[VIDEO] Rynek suplementów diety do 2021 roku będzie rósł o 7 proc. rocznie. Obecnie jest wart 3,5 mld zł

2017-01-19 11:00:46

Sprzedaż suplementów diety dynamicznie rośnie. Wartość rynku to ok. 3,5 mld zł, a w 2016 roku eksperci szacowali wzrost rynku na 10 proc. Jak wynika z prognoz firmy PMR, w latach 2017-2021 rynek będzie rozwijać się w tempie ok. 7 proc. Mimo to suplementy diety wciąż są niedocenianą kategorią – podkreśla prezes Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Rynkowi szkodzi wciąż istniejące przekonanie, że suplementy diety to kategoria leków.


Inwestycje w miejskie placówki zdrowia

Inwestycje w miejskie placówki zdrowia

2017-01-17 08:28:57

Miasto Łódź wydało w ub. roku ponad 8,64 mln zł na inwestycje w służbie zdrowia.


NIK o ochronie jakości wód przeznaczonych do spożycia

NIK o ochronie jakości wód przeznaczonych do spożycia

2017-01-13 13:45:20

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że działania realizowane przez przedsiębiorstwa wodociągowe i gminy, nie gwarantują należytej ochrony jakości wody ujmowanej i podawanej do sieci wodociągowej przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Związane jest to m.in. z brakiem stref ochronnych wokół ujęć wód i słabym nadzorem gmin nad gospodarką ściekową na ich terenie.